Please sign the petition!

11 Jul

ข้อมูลเหล่านี้แสดงว่าคุณเป็นคนไทย รัฐบาลจะนับเฉพาะเสียงของคนไทยเท่านั้น ดังนั้นโปรดกรอกให้ครบ สำหรับเบอร์โทร์ไม่มีก็ไม่ต้องใส่
ขอขอบคุณยิ่งที่ท่านมีจิตเมตตาช่วยคุ้มครองชีวิตของน้องหมาน้องแมวและสัตว์อื่นๆผู้น่าสงสาร ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพบแต่ความสุ่ขและความสำเร็จตลอดไป
โปรดส่งต่อลิงค์ลงชื่อช่วยสัตว์นี้ ไปให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนรู้จัก รวมทั้งโพสท์ใน เฟสบุค ทวิตเตอร์ มายสเปส ของท่าน และสื่ออื่นๆ เป็นการบอกบุญให้พวกเขาทำบุญกับสัตว์ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง เราต้องการอย่างน้อย 50,000 เสียงเพื่อที่จะมีตัวแทนเสียงที่ช่วยคุ้มครองสัตว์ในสภา 1 เสียง
‘เมตตาธรรมค้าจุนโลก’

http://www.surveymonkey.com/s/DB693X5

Advertisements

How Can You Stop The Dog Meat Trade?

16 May


Whatever has become of morality and ethics in Buddhist Thailand particularly when it comes to how we treat our animals?

More and more street dogs and cats get poisoned, knifed, have their throats slashed, or are beat up. A slaughter house in Klong Toei, Bangkok hang up live dogs by sticking an iron hook in their noses prior to killing them. One can hear those poor animals scream in great pain four kilometers away. Equally shocking is the fact that hundreds of dogs are transported live in a cramp, small trucks across the borders to Vietnam and China. Once they get there they are being skinned alive before they become someones dinner.

It is a common belief among dog meat eaters, be they Vietnamese or Chinese, that it is an aphrodisiac, and at certain times of the month it can bring the consumer good luck, not to mention that it is economical. All one has to do is to catch them from the street or steal them from someones home. No investment is needed. No wonder dog meat traders is a booming business. Hundreds of dog butchers rallied in Tak Rae where 1000 dogs are killed per day in order to defend their profession. They gathered right in front of the Governor and claimed that it is an honorable profession to kill and trade dog meat !!! By what standards is it? Well, these people are Thai who mostly [98-99%] are Buddhist. One of the Buddhist Five Precepts clearly states: Do not kill any sentient being because they also love and value their lives. Another important Precept also forbids stealing because it causes harms to those who are stolen from and also to the one who steals. If your dog or your cat is stolen it causes you immense sufferings because you have lost an important family member. When people find out that you have been stealing you lose their respect, and, no one wants to associate with you. So either way, killing and stealing animals is a No No by the Buddhist Precepts.

 

So, given that the Buddhist Precepts clearly advise against harming and stealing animals, why do a lot of Thai people still treat their animals bad?

Obviously, the answer is because morality and ethics have been eroded in our society. Rising consumerism is driven by unbridled desires. Everybody needs more money to buy material possessions they actually don’t need. In addition, we don’t have strong laws that protect our animals. For example, the law states that the owner of animals can sell or do anything to them; a penalty for wronging an animal is a fine of not more than 2000 TBH – the same fine one might recieve if you were to drop your cigarette butt in the street. It is then easy to see why animals such as street dogs or cats become victims of people who feel they can make easy money killing and selling their meat.

 

What can I do about this?

Yes, you can make a difference and help save animals lives! Please sign your name in support of a petition for a stronger law to protect animal, and provide your citizen ID. Code. We need at least 50,000 signatures in order to secure one voice in the Parliament, the voice that will be an advocate for these helpless dogs and cats. The link will be posted on the blog shortly, so please keep checking back. Thank you very much in advance.

Thailand Battles A Dog Napping Crimewave

19 Apr

From Channel 4 News:

It’s a terrible time to be a dog in Bangkok. It’s not so much a reflection on the city itself – although heaven knows it’s no pooch paradise.

There’s little in the way of green space, the roads are over-run with traffic and it is stinking hot most of the time. When I’m sweating through my suit jacket, I sometimes wonder how I’d get on if I’d been born a Siberian husky.

No, the problem here is more about every day, on-the-street dog reality – and I can tell you that if you’ve got four legs and a keen sense of smell, this is one heck of a tough place to be.

In fact, if the UN or the good folks at ‘Modern Dog’ magazine were to rank the planet’s best places for canines and their masters, Bangkok is going to struggle to beat war-ravaged Mogadishu.

So, here’s the deal. Over the last five months, the Thai border police have made a series of spectacular animal seizures in the north east. Tens of thousands of dogs have been discovered, stuffed into ‘pig cages’, with ten or sometimes even fifteen animals packed into each one.

The cages were stacked up high on the back of flat-bed trucks destined for southern China and Vietnam. The animals were in a terrible condition – fleas, broken limbs, nasty skin conditions – you name it. We saw footage of Thai policemen retching from the smell as they tossed the crates off the back of the trucks.

The animals were heading for regional dinner tables – and the ‘dog-meat’ stands offering ‘thit cho’ and a coke in Hanoi and Ho Chi Minh City. Served roasted, stewed or in a shark-fin style soup, the meat is praised for its powers as an aphrodisiac – and in this auspicious, super-lucky ‘Year of the Dragon’ there’s lots of loving to be getting on with in much of Southeast Asia.

Factor in this part of the world’s rapid industrialization – which means the men and women busy stitching our jeans have got more money to spend – if not the time to spend it – and you’ll understand why a small-time racquet in rural Thailand has become a big-time industry in a short period of time.

However, this developing appetite for dog-meat has run slap-bang into another recent phenomenon of the age – a formidable foe in the form of the middle-class, urban pet lover. Unsurprisingly, they don’t much like the thought of humans eating dogs – but what’s really got them hopping is a recent wave of dog-thefts sweeping the towns and cities of the nation.

With the price of the ‘right’ black and brown coated dog now fetching the equivalent of £30 to £40,  unscrupulous dog’nappers have moved into Thailand’s towns and cities, looking for an easy steal – and that’s often what they get. When the bad guys turn up in their pick-ups, the Boomprakorn family’s friendly Labrador – or Ms Wattanapanit’s furry Pomeranian – tend to do as they’re told and jump in the back.

Roger Lohanan from animal charity, Thai Animal Guardians Association, says the tantalizing cash on offer has turned dog’napping into a professional gig. “Everyone wants to get in on this,” he told me sadly. “The dog-men get a truck and some cages and drive from the north of Thailand to the south and they even come into Bangkok. They’ve created so many problems.”

Mr Lohanan says the number of animals involved has grown dramatically; “a few years ago, they use to move 500 dogs abroad each week. Right now it’s probably more than 2500. There’s a lot of competition. That’s why they’re going after people’s pets.”

Faced with this clear and present danger, Bangkok’s dog-lovers have begun to mobilise. Local groups have organised themselves into local ‘neighbour-hound watch’ teams. We went to the house of Aree Rungnirunnon and her elderly mother Sa-ing on Bangkok’s eastern side.

They provide a caring home for a handful of dogs but they’re also working hard to make the streets of Bangkok canine-safe. “A few weeks ago a man pulled up in his truck and tried to round up the local dogs,” said Aree Rungnirunnon, “but me and my mother asked him for his papers. He said ‘oh I’m working for a charity’ but we didn’t believe him so we made him go away.”

Dog lovers also held a large rally at Bangkok’s central Lumpini Park. More than 500 dogs and their owners turned up, demanding an end to all ‘dog-snatching’ and a new animal cruelty bill. Unfortunately, dogs are banned inside the park – so they had to march round it.

Here’s the choice then for upwardly mobile south-east Asian consumers: do you own it – or eat it? It is a matter of good taste I suppose.

 

See the original article here: http://blogs.channel4.com/world-news-blog/thailand-battles-a-dog-napping-crime-wave-serving-china-and-vietnam/20216

DEBATE: Roger Cohen: ‘I’m happy China eats dog’

17 Apr
OP-ED COLUMNIST

Dog Days in China

By ROGER COHEN

NEW YORK — I see the Beckhams, David and Victoria (Posh), have acquired a couple of “micro pigs” as pets and that said pigs (65 pounds when fully grown) are now a fashionable item in Britain, at least among those who can afford a $1,000-plus price tag.

Perhaps Beckham is heeding Churchill, who had a penchant for pigs. The great man’s verdict: “Dogs look up to you, cats look down on you. Give me a pig. He just looks you in the eye and treats you as an equal.”

Churchill’s view has some scientific basis. Pigs are smart and sociable. They’ve had a pretty bad rap, however. Two of the world’s great monotheistic religions — Judaism and Islam — prohibit their consumption. Generally, the notion of pigs as pets seems bizarre or repellent.

Why? There’s nothing rational about the view that taking a pig for a walk on a leash is weird, while eating a pork chop, if you so choose, is reasonable. But then, after a visit to China, it seems to me that reason has little or nothing to do with the way we view animals and food.

The Chinese, for example, eat dog (as well as cats, but I’m going to focus on dogs here). They ascribe to dog meat a formidable “warming” quality — the Chinese divide nutrition into “hot” and “cold” elements and seek balance between them — which makes it prized in many regions during winter.

Now, we are appalled in the West at the notion of eating dog while considering it natural to have a dog as a pet — I own a Beagle myself (“Ned”) and I’m very fond of him. This is the inverse of the preponderant Western view of pigs: fine to eat (religious objections aside) but not to pet.

But do pigs have any more or less of a soul than dogs? Are they any more or less sentient? Do they suffer any more or less in death? Are they any more or less part of the mysterious unity of life? I think not.

There is a rational, and for some people a spiritual, case for being a vegetarian: Killing animals is wrong. However I cannot see a rational argument for saying eating dogs or cats is barbaric while eating pork or beef is fine. If you eat meat you cannot logically find it morally or ethically repugnant to eat a particular meat (I’m setting cannibalism aside here.)

That’s the theory at least. Yet I must confess I’ve been having a hard time. My bout of anguish began a few weeks back on a wintry night in central China, in the restless megalopolis of Chongqing. I was cold, wet and seeking refuge.

“What’s that?” I asked my resourceful interpreter, Xiyun Yang, pointing to a steamy, crowded establishment with a big red neon sign (the Chinese approach is, when in doubt, make it gaudy).

“You don’t want to know.”

“I think I do.”

“It’s a dog restaurant.” It was then that I noticed the image of a puppy with floppy ears beside the Chinese characters.

I gave Xiyun a long, hard look. “Dog’s really good,” she said. “I love it.”

Images of Ned (and his floppy ears) popped into my head, as well as thoughts of what I’d tell my daughter, but I’d come to admire Xiyun’s gastronomic antennae (particularly for Sichuan noodles) and I tend to adhere to the I’ll-try-anything-once school. In we went.

The menu was predictably dog-dominated: dog paws, dog tail, dog brain, dog intestine, even dog penis. We went for a dog broth, simmered for four hours, with Sichuan pepper and ginger. It was warming, with a pepper-tingle. The meat was tender, unctuous, blander than pork, but stronger than chicken. Later, the owner, Chen Zemin, explained how the best dogs for eating had yellow coats, weighed 30 pounds, and did miracles for arthritis.

I’ll take Chen’s word for it. Dog was not easy for me. The memory has proved hard to digest.

As it happened, our meal came shortly before the eruption of a furious online debate in China over a proposed “anti-animal maltreatment” law that would outlaw the eating and selling of dog and cat meat, making it punishable by fines of more than $700 and 15 days of detention.

The legislation, now under review, immediately came under heavy fire. One restaurant owner in the Chaozhou region declared: “This is ridiculous! You make dog and cat meat illegal, but aren’t chickens, duck, goose, pig, cow, lamb also animals?” Another noted a local saying: “When the dog meat is being simmered, even the gods become dizzy with hunger.”

I’m with these indignant protesters. I’m not happy that I ate dog. But I’m happy China eats dog. It so proclaims both a particularity to be prized in a homogenizing world and its rationality. Anyone who doesn’t want China to eat dog must logically embrace pigs as pets.

But, as I’ve learned, logic has its limits. It’s the heart not the head that governs this world under the sway of the dizzy gods.

SOURCE: http://www.nytimes.com/2010/02/05/opinion/05iht-edcohen.html?_r=1&th&emc=th

After reading this article, what are your views? The animal welfare of these dogs in the meat trade are the focus of this blog, but in order to act we need to understand the market that is out there for dog meat in order to make a difference!

See the Real Face of the Fur Industry

15 Apr

From PETA:

Millions of individual animals, including more than 2 million cats and hundreds of thousands of dogs, will be skinned for their fur in China this year alone.

For a few of these animals, death will come swiftly from a knife slash across the throat. For many others, their fate is to be skinned alive.

Please watch our new video exposing the abuse that animals on Chinese fur farms endure.

Many people are still unaware of the horrific animal suffering that occurs on Chinese fur farms. We need your help to spread the word about the following facts:
1. There are no regulations governing fur farms in China—farmers can house and slaughter animals however they see fit.
2. Countless animals are skinned alive on Chinese fur farms. Some of these animals remain in agony for more than 10 minutes after the skin is peeled from their bodies.
3. Fur farmers say that it is easier to get the skin off an animal who’s alive and warm than one who’s dead.
4. Products ranging from cat toys to shoes have been made from real fur and have been labeled as “faux” or synthetic to deceive the public.
Our campaign is educating people worldwide about the abuse of animals by the Chinese fur industry.

You can help our new video reach 100,000 views by watching now!

Kind regards,

Ingrid E. Newkirk
President

Appetite for dog meat

7 Apr

Appetite for dog meat

By MAJORIE CHIEW

Where in Asia do people eat dog meat?

China

THE Chinese are said to have eaten dogs for at least 7,000 years. Dog meat is said to be favoured for its flavour and supposed health benefits, including the belief that it warms the body during winter, according to the website One Voice (onevoice-ear.org/english/campaigns/china/dog_report.html).

The report states that even today, dogs are eaten throughout China, except in Hong Kong where eating dog meat has been illegal since 1950.

A South Korean woman cutting dog meat for students from France in one of the best restaurants in Seoul, as part of a course on Korean culture.

In recent times, the bulk of dog meat has been produced commercially by dog breeding farms. Various breeds are reared but many farmers prefer St Bernards for their rapid growth, bulk and flavour. Today, however, they appear to have fallen from favour because of their substantial feeding costs.

Farmed dogs endure short, cramped, miserable lives. Brutal death awaits them. Many are said to be tortured or bled to death slowly. This results in adrenaline-rich meat which, according to folklore, makes men who eat it more virile.

China’s clean-up of Beijing ahead of the summer Olympic Games has also resulted in the closure of many dog meat restaurants. But in cities across China, roadside restaurants specialise in dishes made from every conceivable part of the dog, including the head, legs, testicles and innards.

South Korea

The practice of dog-eating may have originated during times of famine when people killed and ate their dogs (friendsofdogs.net/koreandogs.html). However, this practice was viewed with disgust by the community.

Those who eat dogs cite superstitious beliefs to justify their acts. Some claim that keeping an old dog brings disaster to the household and a woman who is too fond of dogs may become infertile.

Dog meat dealers also exploit the myth that eating dogs increases male virility. Over two million dogs are killed yearly on the basis of this widespread belief.

When preparing the dog for food, it is said that the fur may be burned off with a blowtorch, often while the animal is still alive. Many dogs are subjected to a cruel, slow death due to the superstitious belief that the more the animal suffers, the better the meat tastes.

Despite South Korea’s economic success, this cruel practice is still carried out till this day.

Vietnam The dog-eating custom, which developed as a result of poverty, originated from then-North Vietnam. In the north, dogs were the cheapest source of protein. As the people didn’t have anything to feed them, the dogs became scavengers and were later picked up off the streets (quickstart.clari.net/qs_se/webnews/wed/ab/Qvietnam-animals-dogs.R1LY_Dl7.html).

The owner of Ho Chi Minh City’s thriving Hai Mo dog restaurant insists that the dogs served at the restaurant are not pets or strays, but are from breeding farms in the countryside.

The restaurant’s menu features 10 dishes, including steamed dog, minced and seasoned dog wrapped in leaves, fried intestines, spare ribs and fried thighs. A sour dog curry with fermented wine is served with noodles for variety while the most expensive dish is bamboo-shoot dog soup.

Though dog-eating has come under fire in South Korea, where dog restaurants were officially banned during the Seoul Olympics in 1988 and criticised by Fifa during the 2002 World Cup, the practice of eating dogs has gone unchallenged in Vietnam. The country has no animal welfare organisation and no laws to protect animals from cruelty. Opinions on dog-eating are divided although many Vietnamese see it as unsavoury.

The south’s plentiful food supply and Buddhist influence will probably ensure that dog-eating will never become popular.

 

From ‘The Star’ Appetite for dog meat.

The Dog Meat Mafia

5 Apr

BAAN PEHNG, Thailand – By day, this is a forgettable farming village, a speck of civilization sprung from the Mekong River banks.

Buffalo and man work the earth, scenting the breeze with toiled dirt.
Teenagers zip along rice pastures on noisy motorbikes. Across the river, Laos’ scrubby shore is visible through a silver mist.

But after nightfall, the howling begins.

Long-haul trucks chug into town with stinking loads, bound for makeshift
platforms on the Mekong. Though tarps cover their cargo, there is no
mistaking it: the nuclear-strength musk of fur, urine and frightened animal.
Each truck can carry more than 700 dogs. Their stink singes the throat.

There is no permanent, sanctioned border crossing in the village of Baan
Pehng. But each night, the riverbanks here come alive with cargo trucks,
long-tail boats and smugglers working in sync to smuggle roughly 1,000 dogs
across the border.

No fees, no customs, no inspections. Just cage after cage of stray dogs,
freshly caught from the Thai countryside, secretly transported to Laos and
trucked to Hanoi-area abattoirs.

“All this exportation of dogs, it’s a mafia,” says Phumpat Pachonsap, a
motorcycle dealer who represents the Nakhon Phanom province in parliament
for Thailand’s Bhumjai Thai party.

Recently, Phumpat has taken the parliament floor to recount the dog trade’s
ills: animal cruelty, the spread of rabies, unchecked smuggling – even the
rancid smell. So far, he says, his pleas have been met with apathy and even
threats from other politicians.

“There hasn’t been a crackdown because the officials, the police, they all
take bribes,” he says. “It’s deceitful. It’s corruption.”

According to police sources, politicians and traffickers themselves, the
trade exports more than 30,000 dogs per month – and even more as winter
approaches. During chilly weather, the meat is ceremonially consumed to warm
the body.

Though reviled by mainstream Thai society, killing and eating dogs carries
no legal penalty. Much of the other laws broken by regional dog traffickers
– such as noise disturbance and transporting unvaccinated animals – are
largely unenforced.

But Baan Pehng’s underground ports constitute the dog trade’s most criminal
element: nightly cross-border smuggling. The village is ideal for
trafficking to Vietnam, separated by only a 100-mile sliver of Laos.

Convincing authorities to tolerate the illegal ports requires extensive
pay-offs, traffickers and police say. One inside source in Baan Pehng says
the bribes amount to 25 baht per smuggled dog – about 75 cents – paid to a
local administrator who provides a one-stop kickback service that divvies
the cash out to every necessary authority.

“It’s a big network involving low-level politicians to high-level
politicians . who then use it to fund their political activities,” says
Phumpat. “I’m just asking the politicians and police to not look the other
way. To follow the law.”

But provincial and customs police largely regard dog smuggling as minor
compared to other illicit imports, such as drugs and illegal immigrants.

“Don’t give so much attention to these dogs,” says Maj. Gen. Panamporn
Eithiprasert, chief of Nakhon Phanom province. The chief, who claims the
highest volume of narcotic seizures in the region, insists that chasing dog
traffickers would only distract from real police work.

“With drugs, even a small amount can ruin lives. With illegal immigrants,
they take jobs from Thais,” he says. “But stray dogs? Is anyone taking
something from us that we value?”

Baan Pehng’s mayor, in a 2007 Thai TV documentary, compared dog collectors
to garbage men. “Society says those who trade dogs are low-lifes. But I’m a
politician and I say it’s an honest business,” Mayor Narong Pansan told
reporters. “It’s like selling garbage to foreigners for a profit.”

Villagers tend to regard dog syndicate bosses as Capone-like figures:
untouchable, connected and extremely wealthy.

Baan Pehng locals say one smuggling boss paid tribute to his profession by
commissioning a statue of a helmeted dog, displayed on a pole on his front
lawn. Another recently murdered boss, a female called “Jae Gim,” still
inspires wild rumors from the grave.

“She owned 50 cars,” says Tassanee Hemha, who runs of a home-based dog meat
eatery in Nakhon Phanom province. “She was very rich, for sure. But they say
she overpromised the Vietnamese.”

At $10 per dog, the price Lao or Vietnamese distributors are said to pay
Thai traffickers, a night’s profit can easily reach into the tens of
thousands. If 1,000 are smuggled per day – the most widely accepted estimate
– the trade could generate as much as $3.6 million each year for Thai dog
syndicates.

Others insist the traffic is much heavier. “I’ve seen 5,000 cross in one
night. Never less than 2,000,” says Somchai, a former elected official and
retired tobacco farmer in Baan Pehng. Publishing his full name, he says,
would lead to payback from dog traffickers.

Somchai’s country estate sits within earshot of the noisy, illegal piers. He
has only seen the traffickers shut down once: during this year’s swine flu
scare. “There was some scrutiny then,” he says. “But, mostly, they never
stop. The countryside will never run out of dogs to catch and sell.”

By the Mekong, Somchai revealed a string of muddy ports littered with bamboo
ramps. Each was linked to the highway by cratered paths.

By 10 p.m., the first transfer truck arrived, creaking under the weight of
700-plus dogs. Through a gauzy tarp draped over the cages, hundreds of eyes
flickered in the dark. The high yips and guttural woofs sounded out across
the fields for miles.

“It’s noisy. It’s disgusting. It reeks . and outsiders mock us,” Phumpat says. “We just can’t allow this.”

Next in The Dog Meat Mafia: Conscience

http://www.globalpo st.com/dispatch/ thailand/ 091123/eating- dogs-dog- meat-mafia-conscience.

Many Thais wonder whether Southeast Asia’s booming dog meat trade is animal cruelty, or taking out society’s trash.

By Patrick Winn – GlobalPost

Source URL (retrieved on April 2, 2010 19:05 ):
http://www.globalpo st.com/dispatch/ thailand/ 091123/eating- dogs-dog- meat-mafia- corruption

%d bloggers like this: