ได้โปรดมาช่วยกันรักษาชีวิตของน้องหมา

ได้โปรดมาช่วยกันรักษาชีวิตของน้องหมา และน้องแมว กันเถอะ !!

from http://designyoutrust.com/2011/09/zhejiang-jinhua-dog-meat-festival-canceled/

* เกิดอะไรขึ้นกับจริยธรรม และศีลธรรมในเมืองพุทธของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกระทำของเราต่อเพื่อนสัตว์เลี้ยงที่แสนซื่อสัตย์ของเรา?

จำนวนของน้องหมาและน้องแมวที่ถูกวางยาเบื่อ ถูกฟัน ถูกแทง ถูกทุบตี ตามตรอกซอย ข้างถนน ตามตลาดสด หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานของรัฐ เช่น ในมหาวิทยาลัย พบว่ามีจำนวนเพื่อนร่วมโลกผู้น่าสงสารถูกทำร้ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กรณีโรงฆ่าสัตว์ย่านคลองเตย กรุงเทพมหานคร ใช้ตะขอเหล็ก เสียบเข้าไปในปากของสุกรเป็นๆ ก่อนที่จะลงมือฆ่า เสียงกรีดร้องอันโหยหวน ที่แสดงถึงความเจ็บปวดทรมานของสัตว์ที่ไม่มีทางสู้เหล่านั้น ได้ยินไปไกลในรัศมี 4 กิโลเมตร

ที่น่าเขย่าขวัญพอๆ กัน คือ กรณีที่พ่อค้าสุนัขจับเอาน้องหมาหลายร้อยตัวยัดใส่ในรถบรรทุกคันเล็กๆ เพื่อนำข้ามไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน น้องหมาผู้น่าสงสารเหล่านนั้นถูกทรมาน ถูกลอกหนัง ตัดขน ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเตรียมจะฆ่า และนำไปเป็นอาหารของพวกคนที่นิยมรับประทานเนื้อสุนัข กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีน เวียดนาม หรือแม้กระทั่งในไทยเองก็ตาม มีความเชื่อว่าถ้าได้กินเนื้อหมาแล้วจะทำให้มีพลังทางเพศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเนื้อหมาเป็นเนื้อที่ไม่ต้องลงทุนมาก เพียงแค่ไปไล่จับตามท้องถนน ตรอก ซอย ในวัด หรือขโมยมาจากเจ้าของที่ไม่สนใจดูแล จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่การค้าเนื้อสุนัข เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้

กลุ่มพ่อค้าสุนัข กว่า 500 คน ได้รวมตัวกันที่ หมู่บ้านท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร สถานที่ที่มีการค้าสุนัข และฆ่าชำแระสุนัขขาย มากกว่า 1000 ตัว ต่อวัน กลุ่มคนเหล่านี้พร้อมอาวุธ มีด พร้า ครบมือ กลุ่มคนเหล่านี้เคลื่อนตัวไปชุมนุมประท้วงหน้าจวนผู้ว่าราชการประจำจังหวัด เพื่อประกาศตัวเองให้ประชาชน และผู้ว่าราชการจังหวัดทราบว่า อาชีพการค้าขายสุนัขของพวกเขาเป็นอาชีพที่สุจริตและทรงเกียรติ !!!

ทรงเกียรติ ???
โดยใช้มาตรฐานอะไรวัดล่ะ

พวกพ่อค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98-99 เป็นคนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธ ศีล 5 ข้อที่ 1 บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง หรือสิ่งมีชีวิตร่วมโลก เพราะทุกชีวิตย่อมรักตัวเอง ไม่มีชีวิตไหนอยากจะเจ็บป่วย หรือตาย นอกจากนี้ผู้ที่ลงมือฆ่า ก็จะได้รับผลกรรมที่ทำลงไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นการถูกฆ่า ถูกจองจำ ถูกทรมานต่างๆ นานา เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจะเกิดจากผลกรรมที่ได้ทำลงไป

ศีล 5 ข้อที่ 2 บอกเอาไว้ว่า ห้ามลักขโมย เพราะการลักขโมยจะส่งผลต่อตัวผู้ที่ขโมยเองให้เกิดความทุกข์ ไม่สบายใจ เกิดความหวาดระแวงว่าจะโดนใครจับได้ และถ้าถูกจับได้ก็จะสูญเสียความนับถือ ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย รวมถึงผู้ที่ถูกขโมยก็จะเป็นทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากความสูญเสียของที่ตนเองรักและหวง ฉะนั้น ตามหลักของพุทธศาสนาและ การฆ่าสัตว์ และการลักขโมยสัตว์ จึงเป็นสิ่งที่ผิด ไม่ควรทำ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว อาชีพฆ่าหมาขาย และค้าหมา จืงไม่ทรงเกียรติ

*ทั้งๆ ที่ศีล ของพุทธศาสนา ได้มีข้อห้ามไม่ให้ทำร้าย ฆ่า และลักขโมย แต่ทำไม คนไทยส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติไม่ดีกับพวกน้องหมา และน้องแมวผู้น่าสงสารเหล่านั้น ?

คำตอบที่ชัดเจน คือ จริยธรรม และศีลธรรมในสังคมไทยเรากำลังเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว พอๆ กับที่กระแสบริโภคนิยม รวมทั้งการบริโภคเนื้อสุนัข ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้เกิดจากความอยากอันไร้ขอบเขตของมนุษย์ ซึ่งสวนทางกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้ทุกคนมีความเมตตา ลด ละ กิเลส และความอยากอันจะนำมาซึ่งความทุกข์ ทุกคนต้องการเงินเพื่อซื้อข้าวของ เครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นมือถือไฮเทค ไอโฟน ไอแพด แทปเล็ต เหตุผลอีกอย่างที่สามารถอธิบายการกระทำที่ไร้เมตตาต่อสัตว์ คือ การที่ประเทศไทยของเรายังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เข้มแข็งและเด็ดขาดพอ ตัวอย่างเช่น ข้อกฎหมายที่บอกว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะสามารถทำอะไรกับสัตว์เลี้ยงก็ได้ บทลงโทษสำหรับผู้กระทำทารุณต่อสัตว์ คือ การปรับไม่เกิน 2,000 บาท จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่น้องหมา และน้องแมวเร่ร่อน ตามท้องถนน ตกเป็นเหยื่อของคนใจร้ายที่มักง่าย ทำร้ายทารุณ และนำไปขาย เพียงเพื่อแลกกับเงิน หรือสิ่งของเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ชีวิตของเพื่อนร่วมโลกของเรามีค่าเพียงเท่านี้เองหรือ ?

*ฉันจะช่วยได้อย่างไร

ท่านสามารถช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ได้ โปรดเซ็นชื่อของท่านเพื่อรวบรวมให้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่เข้มแข็ง และเด็ดขาดมากกว่านี้ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานมาด้วย เราต้องการรายชื่อ อย่างน้อย 20,000 รายชื่อ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเราได้รายชื่อ ครบแล้ว จะมีสิทธิ์เป็น 1 เสียงในสภาฯ ที่จะคอยปกป้องคุ้มครองสัตว์ต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ ด้วย
“I you want a change, you must be that very change yourself”…Mahatma Gandhi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: